Recenzja pracy „The Philosophical Project of Carnap and Quine”

W nowym numerze czasopisma „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol XVIII, fasc. 3 (2023)

ukazała się moja recenzja pracy zbiorowej pod redakcją Seana Morrisa „The Philosophical Project of Carnap and Quine” (2023).

Tytuł recenzji to: Carnap i Quine: adwersarze czy sojusznicy?

Gorąco zapraszam do lektury:

Link do tekstu…

Dodaj komentarz