Konferencje

Wybrane konferencje:

Konferencje międzynarodowe:

 • John Searle’s Theory of Institutional Facts in the Contex of Roman Ingarden’s Existential Ontology, Social Ontology 2023 (SO2023), Stockholm University, 16.08-10.08.2023.
 • The „Translation” From the Material Mode of Speech into the Formal Mode of Speech: an Explication or a Paraphase?, The Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School: Online Workshop in the History of Logic and Philosophy, 12-13.02.2022.
 • Social World and Roman Ingarden’s Views on Ontology, Social Ontology 2021 (SO2021), University of California, San Diego (online), 9.09-21.09.2021
 • On Ajdukiewicz’s and Quine’s Views on Ontology, Society for the Study of the History of Analytical Philosophy (SSHAP 2021), University of Vienna (online), 13.07-15.07.2021
 • Kazimierz Ajdukiewicz’s View on Ontology, ECAP 10, Utrecht (online) 24-28.08. 2020.
 • Amie Thomasson’s „Easy Ontology” and Kazimierz Ajdukiewicz’s Views on Ontology, SEP-FEP, University of Essex, 18-20.06.2018.
 • Deflationism in Metaphysics. The Analysis of Carnap’s, Ajdukiewicz’s and Quine’s Views, SOPhiA 2017, Salzburg 13-15.09.2017.
 • Carnap’s, Ajdukiewicz’s and Quine’s Views on Ontology, ECAP 9, Monachium 21.09-26.08. 2017.
 • The Paraphrase Method and Ontological Disputes. The Analysis of Ajdukiewicz’s and Quine’s Views, Cracow Workshop in Analytical Philosophy 2017„Philosophical analysis”, Kraków 07.07-09.07.2017.

Konferencje krajowe: 

 • Epistemologia semantyczna a inżynieria pojęciowa, Logika, język i poznanie. Sympozjum poświęcone Kazimierzowi Ajdukiewiczowi, 12-13.01.2024.
 • Inżynieria pojęciowa a metoda eksplikacji: Quine versus Carnap, XII Zjazd Filozoficzny, Łódz, 11-16.09.2023
 • O istnieniu obiektywnej rzeczywistości społecznej. Roman Ingarden a kwestia ontologii społecznej, Roman Ingarden 1893-1970. Pytania fundamentalne (Konferencja organizowana przez Przegląd Filozoficzny), 3-4.09.2020.
 • Kazimierz Ajdukiewicz a program „łatwej ontologii”, XI Zjazd Filozoficzny, Lublin 9.09-14.09.2019.
 • Przekonania religijne a scjentyzm. Analiza poglądów K. Ajdukiewicza, T. Czeżowskiego i J. Woleńskiego, Historyczne a współczesne koncepcje Boga i religii, Kazimierz Dolny 22.09-25.09.2016.
 • O dwóch modelach parafrazy, XII Zlot filozoficzny, Białystok 4.07-6.07.2016
 • Metoda parafrazy w filozofii Michaela Dummetta. Próba analizy krytycznej, Filozofia 2.0 Diagnozy i Strategie, Kazimierz Dolny 28.09-30.09.2015.
 • Zastosowanie metody parafrazy w sporach ontologicznych, X Zjazd Filozoficzny, Poznań 15.09-19.09.2015.
 • O dwóch próbach wyjaśnienia przyczynowości mentalnej. Analiza porównawcza poglądów Johna Searle’a i Jaegwona Kima, X Zlot filozoficzny, Warszawa 3.07-5.07.2014.