Kartezjusz i problem psychofizyczny

Większość z nas, stojąc przed lustrem, patrząc w odbicie, widzi nie tylko ciało, ale także siebie. U większości pojawia się wówczas intuicja, że może składamy się z dwóch odrębnych części, z ciała i z umysłu. Większość z nas nie wie, że intuicja ta znana jest w filozofii i została ona wyrażona w postaci stanowiska dualizmu […]