O mnie

Kilka faktów o mnie:

  • Zainteresowania naukowe: historia filozofii analitycznej, ontologia społeczna, filozofia umysłu i filozofia języka.
  • 06.06.2019 – obroniłem rozprawę doktorską, pt. „Metoda parafrazy w sporach ontologicznych. Analiza poglądów R. Carnapa, K. Ajdukiewicza i W. V. Quine’a”.
  • Miałem okazję być redaktorem prowadzącym numerów „Filozofuj!”:  „Światy możliwe” i „Tajemnice istnienia”.
  • Jestem zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Filozofii i Kognitywistyki na Uniwersytecie Szczecińskim.
  • Byłem członkiem zespołu badawczego: „Filozofia analityczna: historia i najnowsze wyzwania” programu finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (Program: Mistrz).
  • Zrealizowałem grant badawczy w ramach preludium z NCN (2017-2019): „Metoda parafrazy w sporach ontologicznych. Analiza poglądów R. Carnapa, K. Ajdukiewicza i W. V. Quine’a”.
  • Prywatnie jestem pasjonatem kolarstwa.

e-mail: artur.kosecki@usz.edu.pl