O mnie

Kilka słów o mnie:

 • Zainteresowania naukowe:
  • historia filozofii analitycznej
  • metafilozofia
  • ontologia społeczna
  • analityczna metafizyka umysłu
 • 06.06.2019 – obroniłem rozprawę doktorską, pt. „Metoda parafrazy w sporach ontologicznych. Analiza poglądów R. Carnapa, K. Ajdukiewicza i W. V. Quine’a”.
 • Miałem okazję być redaktorem prowadzącym numerów „Filozofuj!”:  „Światy możliwe” i „Tajemnice istnienia”.
 • Jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii i Kognitywistyki na Uniwersytecie Szczecińskim.
 • Jestem obecnie wicedyrektorem w Instytucie Filozofii i Kognitywistyki US (2022-), wcześniej pełniłem funkcję koordyantora kierunku filozofia US (2021-2022).
 • Dostałem Nagrodę Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego (14.10.2022) za szczególne osiągnięcia organizacyjne (II stopnia).
 • Byłem przewodniczącym komisji Okręgowej Olimpiady Filozoficznej w Szczecinie (2021).
 • Prowadzę kursy z przedmiotów takich jak:
  •   kultura logicznego myślenia
  •   propedeutyka filozofii
  •   ontologia
  •   podstawy filozofii i filozofii języka
  •   historia filozofii
 • Byłem członkiem zespołu badawczego: „Filozofia analityczna: historia i najnowsze wyzwania” programu finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (Program: Mistrz).
 • Zrealizowałem grant badawczy w ramach preludium z NCN (2017-2019): „Metoda parafrazy w sporach ontologicznych. Analiza poglądów R. Carnapa, K. Ajdukiewicza i W. V. Quine’a”.
 • Jestem jednym ze współpracowników przy tworzeniu Encyklopedii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (wykonawca w ramach grantu NPRH).
 • Odbyłem staż badawczy na University of Aberdeen w ramach The Bednarowski Trust (maj-czerwiec 2023).
 • Współorganizowałem i współprowadziłem sympozjum „Filozofia analityczna w XXI wieku” na XII  Zjeździe Filozoficznym (Łódź 11-16.09.2023).
 • Pisałem recenzje dla wydawnictwa Routledge (book proposal) oraz czasopism takich jak Metaphilosophy, Filozofii Nauki, czy Analiza i Egzystencja.
 • Jestem członkiem następujących towarzystw naukowych: „Kazimierz Twardowski Philosophical Society of Lviv” i „International Social Ontology Society”.
 • Prywatnie jestem pasjonatem kolarstwa.

e-mail: artur.kosecki@usz.edu.pl