O mnie

Kilka faktów o mnie:

 • Zainteresowania naukowe:
  • historia filozofii analitycznej
  • metafilozofia
  • ontologia społeczna
 • 06.06.2019 – obroniłem rozprawę doktorską, pt. „Metoda parafrazy w sporach ontologicznych. Analiza poglądów R. Carnapa, K. Ajdukiewicza i W. V. Quine’a”.
 • Miałem okazję być redaktorem prowadzącym numerów „Filozofuj!”:  „Światy możliwe” i „Tajemnice istnienia”.
 • Jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii i Kognitywistyki na Uniwersytecie Szczecińskim.
 • Jestem Wicedyrektorem w Instytucie Filozofii i Kognitywistyki.
 • Prowadzę kursy z przedmiotów takich jak:
  •   kultura logicznego myślenia
  •   propedeutyka filozofii
  •   ontologia
  •   podstawy filozofii i filozofii języka
  •   historia filozofii
 • Byłem członkiem zespołu badawczego: „Filozofia analityczna: historia i najnowsze wyzwania” programu finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (Program: Mistrz).
 • Zrealizowałem grant badawczy w ramach preludium z NCN (2017-2019): „Metoda parafrazy w sporach ontologicznych. Analiza poglądów R. Carnapa, K. Ajdukiewicza i W. V. Quine’a”.
 • Jestem jednym ze współpracowników przy tworzeniu Encyklopedii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (wykonawca w ramach grantu NPRH).
 • Prywatnie jestem pasjonatem kolarstwa.

e-mail: artur.kosecki@usz.edu.pl