THE VIENNA CIRCLE AND THE LVOV-WARSAW SCHOOL: ONLINE WORKSHOP IN THE HISTORY OF LOGIC AND PHILOSOPHY (FEBRUARY 12-13, 2022).

Dnia 12-13.02 odbędą się warsztaty poświęcone Kołu Wiedeńskiemu

i Szkole Lwowsko-Warszawskiej:

https://sites.google.com/uw.edu.pl/vc-lws/home

Dodaj komentarz